Winter Nights

“I wonder if the snow loves the trees and fields, that it kisses them so gently? And then it covers them up snug, you know, with a white quilt; and perhaps it says “Go to sleep, darlings, till the summer comes again.”

― Lewis Carroll, Alice’s Adventures in Wonderland & Through the Looking-Glass

DSC_2010

Every twenty years or so, the Arctic air reaches Cincinnati and so it did a few weeks ago. The world was beautiful!

DSC_1982

Eens in the twintig jaar, bereikt de koude poollucht Cincinnati. Zo ook een paar week geleden. De wereld zag er prachtig uit!

DSC_2014

DSC_2008

Love and Liefs, Johanna.

Advertisements

Eggnog Weather!

‘If you see a fat man, who’s jolly and cute, wearing a beard and a red flannel suit;

And if he is chuckling and laughing away, while flying around in a miniature sleigh;

With eight tiny reindeer to pull him along;

Then – let’s face it – Your eggnog’s too strong!!’  (-Author Unknown)

Morning:

DSC_9231

DSC_9236

DSC_9234

Afternoon:

DSC_9257

DSC_9266

DSC_9272

Evening!

DSC_9282

DSC_9167

DSC_9279-001

Love and Liefs, Johanna.

Blue Ridge Parkway

DSC_1568

When I was on ‘my break’, it was not all work, thank goodness. The love of my life and I also went on a road trip. We drove part of the Blue Ridge Parkway.

DSC_1639

Toen ik ‘mijn break’ nam, was t gelukkig niet alleen maar werk. De liefde van mijn leven en ik maakten ook een roadtrip. We reden een gedeelte van de Blue Ridge Parkway.

DSC_1646

Especially, on the cold morning these photos were taken, was it breath taking beautiful!

DSC_1644

Speciaal op de koude morgen toen deze foto’s werden gemaakt, was t adembenemend mooi!

DSC_1640

Everything was covered in frost. It was really cold but worth it!

DSC_1637

Alles was bedekt met een laagje rijp. Het was echt wel koud maar t helemaal waard.

DSC_1629

We stayed in a pretty village called Blowing Rock..if only for the name!

DSC_1599

We verbleven in een lieflijk plaatsje dat Blowing Rock heet… alleen de naam al!

Love and Liefs, Johanna

 

Charley and Johanna Enjoying Fall

‘I feel that when I’m old – I look at you and know – The world was beautiful’ – from Polaris by Jimmy Eat World

Well that job is done! And a few other projects but I will talk about that later.

DSC_8132

Nou die klus is geklaard. En nog wat andere projecten ook maar daarover later.

This was the view from my kitchen window in summer.

DSC_8372

Dit was t uitzicht vanuit mijn keuken in de zomer.

This is how it is now. I can see the hills surrounding us and the houses in the distance nestled so prettily between the trees.

DSC_9133

Zo ziet het er nu uit. Ik kan de heuvels rondom ons zien en de huizen in de verte gezellig genesteld tussen de bomen.

This is the best time of the year for enjoying the sunset. Charley and I often watch it together, sitting on the garden bench.

DSC_9130

Dit is de beste tijd van t jaar om van de zonsondergang te genieten. Charley en ik kijken er vaak samen naar terwijl op de tuinbank zitten.

The cold is still comfortable in a sweater and scarf. The wind rustles the leaves softly and we smell the wood fires.

DSC_9113

De kou vraagt alleen maar voor een trui en das. De wind rommelt zachtjes wat door de bladeren en we ruiken de houtkachels.

It’s one of those moments, that my friend Charley and I know that the world is a good place.

DSC_9119

Het is op zulke momenten dat mijn vriendin Charley en ik weten dat de wereld goed is.

Love and Liefs, Johanna.

Have a Great Weekend and Thank You, Dina!

‘Believe there is a great power silently working all things for good, behave yourself and never mind the rest.’― Beatrix Potter

Wishing you all many magical encounters.

DSC_1438

Ik wens jullie menig magische ontmoeting toe.

And I would like to share this video with you. Dina from the wonderful blog ‘The World According to Dina’ send me this link. She knows, I love stormy weather, the sea and a good road trip. This road in Norway is declared one of the most scenic roads in the world, with good reasons. The music is by Sigur Rós and together they make this video a magnificent experience. One day, my love and I will drive on this road!

Thank you so much, dear Dina.

En ik wil graag deze video met jullie delen. Dina, van de prachtige blog ‘The World According to Dina’ stuurde mij deze link. Zij weet dat ik van stormachtig weer, de zee en een lekker auto tochtje hou. Deze weg in Noorwegen is verklaard tot een van  de mooiste autoroutes van de wereld, voor de juiste redenen. De muziek is van Sigur Rós en tezamen maakt t deze video een magnifieke ervaring. Op een goede dag, gaan mijn lief en ik rijden op deze weg!

Dankjewel, lieve Dina.

Love and Liefs, Johanna.

ps: and do not forget to zip up your backpack ;0)

ps: en vergeet niet je rugzak dicht te ritsen ;0)