Emergency Knitting

My youngest shares in a nice apartment with a few fellow students in Toronto,Canada. However, just before the Holidays, he complained the balcony doors created a draft. I just happened to see a lovely pattern for a draft stopper in this wonderful book.

DSC_9316

De jongste woont in Toronto, Canada waar hij een leuk appartement deelt met een stel mede studenten. Maar, net voor de feestdagen, klaagde hij dat de balkondeuren tochtten. Toevallig had ik net een fraai patroon gezien voor een tochtstopper in dit prachtige boek.

The boys got excited for it and approved. So mommy got out her knitting needles and started clicking away franticly.

DSC_9312

De jongens raakten enthousiast en keurden het goed. Dus moeders haalde de breinaalden te voorschijn en begon driftig te breien.

I did change the pattern a bit. Instead of knitting it on two needles, I avoided the tedious task of sewing all those seams by knitting it in the round.

DSC_9319

Ik heb t patroon wel wat veranderd. In plaats van breien op twee naalden, vermeed ik t saaie in elkaar naaien door in t rond te breien.

I finished it in time for the boy to take the Fantastic Mr. Fox home to Toronto where he is doing his task and keeping those young fellows nice and warm!

DSC_9323

Ik kreeg t op tijd af zodat de jongen de Fantastische Meneer Vos mee kon nemen naar Toronto. Daar doet hij zijn taak en houdt de knullen lekker warm.

Of course, we all played with him for a few days. He is good company and will be sorely missed!

DSC_9311

Natuurlijk hebben wij wel eerst een paar dagen met hem gespeeld. Hij is goed gezelschap en wordt gemist!

Love and Liefs, Johanna.

 

Advertisements

Right…where was I?

Myohmy, what a lovely, quiet Holidays we had. I just could not get enough of it!

With our sons visiting us, Mr. Poste having days of, the gorgeous winter weather…what more do you want?

DSC_2000

Tjongejonge, wat een heerlijk, rustige Kersttijd was dat. Ik kon er maar niet genoeg van krijgen! Onze jongens op bezoek, Meneer Poste had vrije dagen, t heerlijke winterweer…wat wil je nog meer?

There was lots of reading and more crocheting.

DSC_2028

Lekker veel lezen en meer haken.

Baked pies and ate them.

DSC_2048 DSC_2050

Taarten bakken en dan opeten.

After being attacked earlier in the year, Charley stayed scared of other dogs. She went back to school and graduated with flying colors. Now she even plays with other dogs again!

DSC_2037

Nadat Charley was aangevallen eerder dit jaar, bleef ze angstig naar andere honden. Ze ging terug naar school en slaagde met vlag en wimpel. Nu speelt ze zelfs weer met andere honden!

I was working hard to prepare for going back to school too…more about that later.

DSC_2017

En ik werkte ook hard om weer terug naar school te gaan…meer daarover later.

And there was emergency knitting! More about that later too.

DSC_9317

En breien voor een noodgeval was ook aan de orde! Ook daar meer over later.

Have a Great Weekend!

Love and Liefs, Johanna.

Progress Report on Knitting

Well, I am getting somewhere with my knitting. Of course, I finished the little hedgehog for Judith.

DSC_8763

Nou dat breien van mij schiet weer wat op. Ik heb natuurlijk de stekelegel van Judith afgemaakt.

I knitted 6 egg warmers from my ‘I learn to knit, part II’ in nice fall colors and send them of to a Lovely Gal in The Netherlands.

DSC_8982

Ik heb 6 eierwarmers gebreid in warme herfstkleuren uit ‘ Ik leer breien deel II’ en naar een aardige meid in Nederland gestuurd.

Then I finished the Scandinavian border for a stole, you can see the pattern here. The green is a lovely soft, high quality Alpaca Yarn from the Mirasol Collection (fair trade!) However with 150 stitches on nld 5, it is a bit tough on delicate hands so from here on it is every day a few rounds and I hope to wear it around the Winter Olympics of 2020 ;0) This yarn is so lovely and sumptuous that I am considering lining the stole with a green velvet ♬♬♬

So now I started knitting sci-fi mittens…yes, sci-fi mittens. Can not tell too much about it: it is going to be a Christmas present for those two rascals of mine from Toronto.

DSC_8980

En ik heb de Scandinavische rand afgebreid van een brede sjaal, zie hier t patroon. Het groen is bijzonder zacht en van fijne kwaliteit Alpaca wol van het Mirasol project (fair trade!). Maar 150 steken op naald 5 is een beetje stoer voor delicate handen dus ik bei nu elke dag een paar toeren en hoop t te dragen bij de Winterspelen van 2020;0) Deze wol geeft zo’n weelderig effect dat ik overweeg de sjaal een voering van groen fluweel te geven ♬♬♬

Dus nu ben ik begonnen aan t breien van sci-fi wanten…ja, sci-fi wanten. Kan er nog niet teveel over zeggen: het wordt een Kerst cadeau voor die rakkers van me uit Toronto.

Love and Liefs, Johanna.

 

I Learn to Knit

‘There is practically no activity that cannot be enhanced or replaced by knitting, if you really want to get obsessive about it.’

― Stephanie Pearl-McPhee, At Knit’s End: Meditations for Women Who Knit Too Much

Ha, make yourself some tea again, I have a little story to tell.

DSC_7961

Ha, neem een kopje thee, ik heb een leuk verhaal.

A  few months ago, I told the story about my poor motor skills when I was a little girl and the lovely teacher who helped me overcome it and the good effect it had on my entire life.

DSC_7952

Een paar maanden geleden, schreef ik over mijn wat trage motoriek toen ik een klein meisje was en de aardige juf die me daar mee hielp en welk effect dat had voor mijn leven in t algemeen.

So when I finally was able to knit, this little book helped me further. The Dutch title means; ” I learn to knit’. Well not this copy shown here. Mine was an ‘oldie’ from my older sisters and it was missing its cover all ready.

DSC_8792

Dus toen ik eindelijk kon breien, hielp dit kleine boekje me verder.  Nou niet precies dit boekje want de mijne was een tweedehandsje van mijn zusters en de omlag was er al af.

But I loved it: the lively illustrations and the delightful cozy stories about a mom who teaches her children about wool and yarn. I read it over and over again and knitted all the patterns but one: ‘Spits, the dog”  When I was ready for Spits, the book went missing during a move. I was really a bit sad about it!

DSC_8794

Maar ik vond t geweldig: de vrolijke illustraties en de gezellige verhaaltjes van zo’n moeder die haar kinderen alles uitlegt over wol en garen. Ik las t keer op keer en breide alle patronen op 1 na: ‘Spits, de hond’. Toen ik aan Spits toe was, raakte t boekje zoek tijdens een verhuizing. Ik was er sneu van!

Than a couple a years ago, I saw the book on this Dutch blog. I contacted that lady for a copy of the pattern of Spits. Well, the incredible kind woman simply send me the whole book! I was so touched. And since  this one had a cover, I noticed it said part 1, so there must be more!Whenever, I went to The Netherlands afterwards, I would always hop in a few thrift stores, hoping to find more parts of ‘I learn to knit’.

DSC_8795

Toen zag ik t boekje een paar jaar geleden op deze blog en mailde de aardige mevrouw met t verzoek voor een kopie van t patroon van Spits. Nou ze stuurde me zomaar t hele boekje toe! En omdat deze wel een omslag heeft, zag ik dat het om deel 1 ging, dus er waren meer! Daarna, als ik in Nederland op bezoek was, wipte ik altijd in een paar kringloopwinkels binnen met de hoop die boekjes te vinden.

And then I posted this photo. One of my dear Dutch friends emailed me right away, she recognized the little book.  Her mother had been a teacher and had used them in her classes. There were two more parts. We exchanged stories and memories, ha such good emails. My friend said, she would keep an eye on the Dutch craiglist and find the two other parts for me.

DSC_8614

En toen plaatste ik deze foto. En een van mijn lieve vriendinnen in Nederland emailde gelijk. Een feest van herkenning want haar moeder, die lerares was geweest, had deze boekjes voor haar lessen gebruikt. Er waren dus nog twee delen. We wisselden verhalen en herinneringen uit, ha, zulke goede emails! Mijn vriendin zei, dat ze op marktplaats zou snuffelen voor de andere twee deeltjes.

Well, how surprised I was to find them in my mailbox only a couple weeks later!And I am having so much fun with it! The other two parts are equally beautiful and cheerful.

DSC_8796

Nou, wat een verrassing was dat om ze zomaar in mijn postbus aan te treffen, slechts een paar weken later! En ik heb er zoveel plezier mee! Deze twee deeltjes zijn net zo gezellig en vrolijk.

Ah, as Jane Austen said: ” Important nothings…” but it means a lot to me;0)

And again many thanks to a very kind friend in The Netherlands!

DSC_8790

Ah, zoals Jane Austen zei: ‘ Belangrijke niemendalletjes…’ maar t betekent veel voor mij ;0)

Dus nog es: Hartelijk dank naar de bijzonder aardige vriendin uit Nederland!

Love and Liefs, Johanna

 

Progress Report and of to Britain it is!

Cheerio Old Chap, Chivvy Along! On its way to Britain to Judith.

DSC_8763

Ha, op weg naar Engeland, naar Judith.

How much fun this amigurumi knitting project was and I finished it!

DSC_8744

Dit was een echt een leuk amigurumi breiproject en ik heb t afgemaakt!

I guess, that Winnie the Pooh would call this creature a hedgelhog ;0) My other creatures thought him rather jolly and pleasant company  for a kind girl in England.

DSC_8741

Ik denk dat Winnie de Pooh dit een stekelegel zou noemen ;0) Mijn andere wezentjes vonden hem erg lollig en prettig gezelschap voor een aardige meid in Engeland!

DSC_8748

I really hope she will be pleased with it!

DSC_8765

Ik hoop werkelijk dat ze er blij mee is!

Love and Liefs, Johanna

New New Years Resolutions

So I am a strong believer in New Years Resolutions, and I make them whole year round ;0)

Now I have unpacked the last boxes, I have all the time in the world for creative and artistic projects. I am like a kid in a candy shop when I am in my workroom and at the same time I feel a bit overwhelmed with all the unfinished projects and unformed ideas.

DSC_8654

Dus ik geloof in het maken van goede voornemens en dat doe ik dus ook het hele jaar door ;0)

Nu de laatste verhuisdoos is uitgepakt, heb ik alle tijd van de wereld voor artistieke en creatieve projecten. Ik ben als een kind in de snoepwinkel als ik in mijn werkkamer ben en tegelijkertijd voel ik me wat overweldigd door al die onafgemaakte projecten en ongevormde ideeën.

So time for law and order!

DSC_8668

Dus tijd voor orde op zaken!

-I will finish these knitting projects before starting a new one.

DSC_8676

_Ik ga deze twee breiprojecten afmaken voordat ik  een nieuwe kan opzetten.

-I will have altered these clothes before buying new ones (ouch!)

DSC_8677

_Ik ga deze kleren vermaken voordat ik nieuwe kan kopen (auw!)

-I will have finished this embroidery project before I can start a new one.

DSC_8673

– Ik ga dit borduurwerk afmaken voordat ik een nieuwe kan beginnen.

-I will make one drawing

DSC_8666

-Ik ga een tekening maken.

-I will finish this felt project

DSC_8672

-Ik ga dit viltproject afmaken.

Well…wish me luck with having fun;0)

DSC_7451

Nou, wens me geluk met pret maken ;0)

Love and Liefs, Johanna.

Preparing for Winter, Final part and Knit Wise.

“Winter is the time for comfort, for good food and warmth, for the touch of a friendly hand and for a talk beside the fire: it is the time for home.”

― Edith Sitwell

Now, do not get me wrong: I do like summer. I like BBQ food, long summer evenings  in good company on the patio, the cool in the morning, the abundance of flowers, fruits and veggies and birds singing…really I do.

It is just, I like fall and winter more. And on hot days in August, I know I am ready for that first morning walk when you wished you had brought a scarf and feel happy about that.

DSC_8638

Nou, begrijp me niet verkeerd: ik hou van de zomer. Ik hou van maaltijden van de BBQ, lange zomeravonden in goed gezelschap op t terras, de koelte in de morgen, de overvloed aan bloemen, fruit en groentes en vogel gezang…echt waar!

Maar t is gewoon zo dat ik nog meer houd van de herfst en winter. En op hete dagen in augustus, dat weet ik dat ik klaar ben voor die eerste wandeling dat je wenste dat je een sjaal bij je had en daar helemaal blij van wordt.

I look longingly at recipes for hearty stews and juicy meat pies, at my winter dresses and boots, leaf through vintage children books with pretty fall and winter illustrations.

DSC_8634

Verlangend kijk ik naar recepten voor hartige stoofschotels en stevige stampotten, naar mijn winterjurken en laarzen, blader door oude kinderboeken met schattige herfst en winter illustraties.

Well, before I get cranky, I might as well find a delicious recipe for a good salad to look forward too and thank goodness, there is always knitting to cheer me up;0)

Had this beautiful silky yarn and knitted these dainty mittens and embroidered them as well. Still had enough yarn left to knit matching slippers. I hope, you do not realize how silly that is: whenever is one to wear slippers and mittens at the same time?!

DSC_8645

Ach, voordat ik chagrijnig word, kan ik maar beter een recept opscharrelen voor een lekkere salade en halleluja, vrolijkt breien me altijd weer op ;0)

Met dit prachtige zijdeachtige garen, breidde ik deze nuffige wanten en borduurde ze ook nog op. En ik had nog garen genoeg voor bijpassende pantoffels. Ik hoop dat t niet opvalt dat dat een beetje suffig is: wanneer draagt men in hemelsnaam pantoffels en wanten tegelijkertijd?!

Love and Liefs, ♥ Johanna