Winter Nights

“I wonder if the snow loves the trees and fields, that it kisses them so gently? And then it covers them up snug, you know, with a white quilt; and perhaps it says “Go to sleep, darlings, till the summer comes again.”

― Lewis Carroll, Alice’s Adventures in Wonderland & Through the Looking-Glass

DSC_2010

Every twenty years or so, the Arctic air reaches Cincinnati and so it did a few weeks ago. The world was beautiful!

DSC_1982

Eens in the twintig jaar, bereikt de koude poollucht Cincinnati. Zo ook een paar week geleden. De wereld zag er prachtig uit!

DSC_2014

DSC_2008

Love and Liefs, Johanna.

Advertisements

More from the Zoo

‘Some people talk to animals. Not many listen though. That’s the problem.’

― A.A. Milne, Winnie-the-Pooh

I have to share a few more photo’s with you from our visit to the Cincinnati Zoo.

DSC_1439

Ik moet nog een paar foto’s met jullie delen van ons bezoek aan de Cincinnati Zoo.

These flamingos were hand fed as chicks and completely at ease with humans. The young people walking with them are their trainers and they talked so proudly and lovingly about ‘their birds’. The flamingos help out in educational programs and give an unforgettable experience to young children ( and adults;0))

DSC_1468

Deze flamingo’s zijn met de hand gevoerd als kuikens en helemaal op hun gemak in aanwezigheid van mensen. De jongelui die hier met de vogels meewandelen zijn de trainers en ze spraken zo trots en liefdevol over ‘hun’ vogels. De flamingo’s worden gebruikt in educatieve programma’s en geven zo een onvergetelijke ervaring aan jonge kinderen ( en volwassenen ;0))

This young fellow had just been playing with a bucket of mud, that is why his beak is brown instead of black and pink. To me it looks like a chocolate milk mustache;0)

DSC_1499

Deze jongeman had net met een emmer met modder gespeeld, daarom is zijn snavel bruin in plaats van roze en zwart. Het lijkt net op zo’n chocolademelk snor ;0)

The Gorillas had all kind of toys to play with, but this morning they were very busy with flannel sheets. I recognized a kindred spirit in this young girl: using her sheet as a pretty table cloth and eating a healthy salad!

DSC_1449

De gorilla’s hadden allerlei soorten speelgoed maar deze morgen waren ze druk in de weer met flanellen lakens. Ik herkende een geestverwant in dit jonge meisje: ze gebruikt haar laken als een mooi tafelkleedje en eet een gezonde salade!

And than this quite enormous lizard. The poor fellow was owned privately by a person who did not realize how big (and hungry) this creature was about to become. He was found severely malnourished and neglected. His crooked tail is a reminder of this sad period of his life! After his rescue,he found a loving home at the Zoo.

DSC_1507

En dan deze tamelijk grote hagedis. De arme jongen was een prive bezit van iemand die zich niet gerealiseerd had hoe groot (en hongerig) dit dier zou worden. Toen hij ontdekt werd, was hij ernstig ondervoed en verwaarloosd. Zijn gekreukelde staart is een herinnering aan deze treurige periode! Na zijn redding,vond hij een liefdevol thuis in de Zoo.

I was amazed how much personality he has and how warm he felt. He loves going for walks and the company of people. He was shedding at the moment and thoroughly enjoyed a good scratching. It was hilarious to see that whenever I stopped,he immediately walked after me for more. Lesson learned: lizards are affectionate and cuddly creatures!

DSC_1509

Ik was verbaasd hoeveel persoonlijkheid hij heeft en hoe warm hij aanvoelde. Hij houdt van wandelen en t gezelschap van mensen. Hij was net aan t vervellen en genoot van t krabbelen en aaien. T was hilarisch te zien dat telkens als ik stopte, hij direct achter me aan liep voor meer. Lesje geleerd: hagedissen zijn aanhankelijke en knuffelige wezens!

Love and Liefs, Johanna.

 

Cincinnati Zoo

How was your weekend? Did you get a chance to do or see something nice?

DSC_1471

Hoe was jullie weekend? Heb je nog wat leuks of interessants gedaan?

We went to the Cincinnati Zoo for the first time. A great place to visit!

DSC_1479

Wij zijn naar de Cincinnati Zoo geweest, voor t eerst. Wat een fantastische plek!

The layout and the gardens of the park are beautiful. The staff so kind and than of course the animals. They looked relaxed in their spacious quarters and well looked after. And the Zoo is still developing more and better spaces for the animals, like an African Savannah.

DSC_1434

De indeling en tuinen van t park zijn erg mooi. Het personeel zo vriendelijk en dan natuurlijk de dieren. Ze zagen er zo ontspannen en goed verzorgd uit in hun ruime verblijven. En de Zoo werkt aan meer en nog betere ruimtes voor de dieren, zoals een Afrikaanse Savanne.

We started early in lovely, crisp, fall weather. It was Halloween Weekend and by the time the Zoo got crowded with cute little pirates, princesses and wizards and their parents, it was time for us, Empty Nesters to leave ;0)  We definitely will go there again.

DSC_1444

Wij waren vroeg begonnen, het weer was zonnig en herfstig fris. Het was Halloween Weekend en tegen de tijd dat de Zoo overspoeld werd met schattige piraten, prinsesjes en tovenaars met hun ouders, was t tijd voor ons, Lege Nesters om naar huis te gaan ;0) We gaan er zeker nog eens heen!

DSC_1467

Love and Liefs, Johanna.

 

So Far, So Good!

‘America is another name for opportunity’

-Ralph Waldo Emerson

DSC_0779

Ours is a blessed and fortunate live and I can’t be grateful enough for that.

We were happy in The Netherlands and we were happy in Canada. We have travelled quite a lot too and we discovered that where ever you go, you meet lovely people.So when my husband last year, got ‘an offer he could not refuse’  and was invited to come and work in Cincinnati, we did not hesitate and packed our bags again.

Now it is 6 months since the move and we love it here! The Mid-West culture with, being on the Ohio river, having  ‘one toe in the Southerns States’ , is new to us and ever so interesting.

We find the people welcoming, kind hearted, helpful and pleasantly strait forward. We made wonderful new friends. Mother Nature is beautiful in Ohio and Cincinnati is peaceful, calm and tidy. Life is good in Ohio!

DSC_8191

Ik voel een diepe dankbaarheid voor t voorspoedige en gezegende leven dat wij hebben. We waren gelukkig in Nederland en we waren gelukkig in Canada. We hebben aardig wat rond gereisd ook en waar je ook komt, overal ontmoet je geweldige mensen.Dus toen mijn echtgenoot afgelopen jaar een ‘aanbod kreeg dat hij niet kon weigeren’ en uitgenodigd werd om te gaan werken in Cincinnati, aarzelden we geen moment en pakten de koffers weer.

Nu is t alweer 6 maand sinds de verhuizing en we vinden t heerlijk hier! De cultuur van de Mid-West met de tenen al bijna in de Zuidelijke Staten is nieuw voor ons maar erg interessant.

We vinden de mensen hier warm, vriendelijk, behulpzaam en prettig direct. We hebben bijzondere nieuwe vrienden gemaakt. Moeder Natuur is prachtig in Ohio en Cincinnati vredig, kalm en netjes. T leven is goed in Ohio!

Love and Liefs, Johanna.