Right…where was I?

Myohmy, what a lovely, quiet Holidays we had. I just could not get enough of it!

With our sons visiting us, Mr. Poste having days of, the gorgeous winter weather…what more do you want?

DSC_2000

Tjongejonge, wat een heerlijk, rustige Kersttijd was dat. Ik kon er maar niet genoeg van krijgen! Onze jongens op bezoek, Meneer Poste had vrije dagen, t heerlijke winterweer…wat wil je nog meer?

There was lots of reading and more crocheting.

DSC_2028

Lekker veel lezen en meer haken.

Baked pies and ate them.

DSC_2048 DSC_2050

Taarten bakken en dan opeten.

After being attacked earlier in the year, Charley stayed scared of other dogs. She went back to school and graduated with flying colors. Now she even plays with other dogs again!

DSC_2037

Nadat Charley was aangevallen eerder dit jaar, bleef ze angstig naar andere honden. Ze ging terug naar school en slaagde met vlag en wimpel. Nu speelt ze zelfs weer met andere honden!

I was working hard to prepare for going back to school too…more about that later.

DSC_2017

En ik werkte ook hard om weer terug naar school te gaan…meer daarover later.

And there was emergency knitting! More about that later too.

DSC_9317

En breien voor een noodgeval was ook aan de orde! Ook daar meer over later.

Have a Great Weekend!

Love and Liefs, Johanna.

Advertisements

Charley Says: Have a Great Weekend!

“My idea of Christmas, whether old-fashioned or modern, is very simple: loving others. Come to think of it, why do we have to wait for Christmas to do that?”  ― Bob Hope

Mom took out my Christmas blanket. That means I have to practice my ‘please-can-I-have-a-piece-of-that-turkey’ look!

DSC_9192

Vrouwtje heeft mijn Kerstdeken te voorschijn gehaald. Dat betekent, dat ik moet oefenen met mijn ” mag-ik-astublieft-ook-wat-kalkoen’ blik!

Man, I get tired from that. I am going to take a nap and dream of a White Christmas!

DSC_9193

Man, daar word ik moe van. Ik ga een dutje doen en dromen van een Witte Kerst!

Love and Liefs, Johanna.

 

Eggnog Weather!

‘If you see a fat man, who’s jolly and cute, wearing a beard and a red flannel suit;

And if he is chuckling and laughing away, while flying around in a miniature sleigh;

With eight tiny reindeer to pull him along;

Then – let’s face it – Your eggnog’s too strong!!’  (-Author Unknown)

Morning:

DSC_9231

DSC_9236

DSC_9234

Afternoon:

DSC_9257

DSC_9266

DSC_9272

Evening!

DSC_9282

DSC_9167

DSC_9279-001

Love and Liefs, Johanna.

Charley and Johanna Enjoying Fall

‘I feel that when I’m old – I look at you and know – The world was beautiful’ – from Polaris by Jimmy Eat World

Well that job is done! And a few other projects but I will talk about that later.

DSC_8132

Nou die klus is geklaard. En nog wat andere projecten ook maar daarover later.

This was the view from my kitchen window in summer.

DSC_8372

Dit was t uitzicht vanuit mijn keuken in de zomer.

This is how it is now. I can see the hills surrounding us and the houses in the distance nestled so prettily between the trees.

DSC_9133

Zo ziet het er nu uit. Ik kan de heuvels rondom ons zien en de huizen in de verte gezellig genesteld tussen de bomen.

This is the best time of the year for enjoying the sunset. Charley and I often watch it together, sitting on the garden bench.

DSC_9130

Dit is de beste tijd van t jaar om van de zonsondergang te genieten. Charley en ik kijken er vaak samen naar terwijl op de tuinbank zitten.

The cold is still comfortable in a sweater and scarf. The wind rustles the leaves softly and we smell the wood fires.

DSC_9113

De kou vraagt alleen maar voor een trui en das. De wind rommelt zachtjes wat door de bladeren en we ruiken de houtkachels.

It’s one of those moments, that my friend Charley and I know that the world is a good place.

DSC_9119

Het is op zulke momenten dat mijn vriendin Charley en ik weten dat de wereld goed is.

Love and Liefs, Johanna.