Emergency Knitting

My youngest shares in a nice apartment with a few fellow students in Toronto,Canada. However, just before the Holidays, he complained the balcony doors created a draft. I just happened to see a lovely pattern for a draft stopper in this wonderful book.

DSC_9316

De jongste woont in Toronto, Canada waar hij een leuk appartement deelt met een stel mede studenten. Maar, net voor de feestdagen, klaagde hij dat de balkondeuren tochtten. Toevallig had ik net een fraai patroon gezien voor een tochtstopper in dit prachtige boek.

The boys got excited for it and approved. So mommy got out her knitting needles and started clicking away franticly.

DSC_9312

De jongens raakten enthousiast en keurden het goed. Dus moeders haalde de breinaalden te voorschijn en begon driftig te breien.

I did change the pattern a bit. Instead of knitting it on two needles, I avoided the tedious task of sewing all those seams by knitting it in the round.

DSC_9319

Ik heb t patroon wel wat veranderd. In plaats van breien op twee naalden, vermeed ik t saaie in elkaar naaien door in t rond te breien.

I finished it in time for the boy to take the Fantastic Mr. Fox home to Toronto where he is doing his task and keeping those young fellows nice and warm!

DSC_9323

Ik kreeg t op tijd af zodat de jongen de Fantastische Meneer Vos mee kon nemen naar Toronto. Daar doet hij zijn taak en houdt de knullen lekker warm.

Of course, we all played with him for a few days. He is good company and will be sorely missed!

DSC_9311

Natuurlijk hebben wij wel eerst een paar dagen met hem gespeeld. Hij is goed gezelschap en wordt gemist!

Love and Liefs, Johanna.

 

Advertisements

Right…where was I?

Myohmy, what a lovely, quiet Holidays we had. I just could not get enough of it!

With our sons visiting us, Mr. Poste having days of, the gorgeous winter weather…what more do you want?

DSC_2000

Tjongejonge, wat een heerlijk, rustige Kersttijd was dat. Ik kon er maar niet genoeg van krijgen! Onze jongens op bezoek, Meneer Poste had vrije dagen, t heerlijke winterweer…wat wil je nog meer?

There was lots of reading and more crocheting.

DSC_2028

Lekker veel lezen en meer haken.

Baked pies and ate them.

DSC_2048 DSC_2050

Taarten bakken en dan opeten.

After being attacked earlier in the year, Charley stayed scared of other dogs. She went back to school and graduated with flying colors. Now she even plays with other dogs again!

DSC_2037

Nadat Charley was aangevallen eerder dit jaar, bleef ze angstig naar andere honden. Ze ging terug naar school en slaagde met vlag en wimpel. Nu speelt ze zelfs weer met andere honden!

I was working hard to prepare for going back to school too…more about that later.

DSC_2017

En ik werkte ook hard om weer terug naar school te gaan…meer daarover later.

And there was emergency knitting! More about that later too.

DSC_9317

En breien voor een noodgeval was ook aan de orde! Ook daar meer over later.

Have a Great Weekend!

Love and Liefs, Johanna.

Christmas Reading List

“One can never have enough socks,” said Dumbledore. “Another Christmas has come and gone and I didn’t get a single pair. People will insist on giving me books.”

― J.K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone

This is such a excellent time for (featherlight) reading.

DSC_9229

Dit is zo’n verrukkelijke tijd voor ( vederlicht) lezen.

A Christmas Tree, a book and eggnog…what else do you need?

DSC_9227

Een Kerstboom, een boek en eggnog…wat heb je nog meer nodig?

What is on your Christmas Reading list?

DSC_9228

Wat staat er op jouw Kerst leeslijst?

Love and Liefs, Johanna.

Book Review: The Pigeon Pie Mystery

‘While you are in England, Mr. Pilgrim,you might find it more useful to be armed with an umbrella rather than a pistol,’ remarked Lady Montfort Bebb.’

-from ‘The Pigeon Pie Mystery’ by Julia Stuart.

Publication date: May 2013

ISBN : 978-0307947697

After her father, a Maharadja banned from India, dies in a scandalous situation and discovering all of the family fortune is spent, Princes Mink and her servant Pooki, find themselves in a desperate situation. Queen Victoria saves the day by offering them a grace and favor home at Hampton Court Palace.

Calling living at Hampton Court amongst the other extraordinary residents eccentric, is almost an understatement. However things get complicated when the obnoxious General-Major dies after eating Pooki’s Pigeon Pie. Mink sees her faithful companion getting closer to the gallows by the day and decides to take matters in her own hands and solve the murder herself.

This is a Cozy Read at it’s best! Strong characters, a good plot and a clever crime. The period setting in Victorian times and the unusual sceneries of Hampton Court are applied so delightfully! The hilarious scenes at the court after the murder, the witty conversations of Mink and Pooki and little details as the mentioning of ‘pteridomania’ the famous Victorians’ fern-obsession. Even the murder is a cunning Victorian affair, of course I can not say to much about that. And yes…there is romance as well!

Na de scandaleuze dood van haar vader, een maharadja van India in ballingschap en de ontdekking dat t familie fortuin op is, lijkt de situatie waarin Prinses Mink en haar dienstmeid Pooki zichzelf bevinden hopeloos. Koningin Victoria biedt uitkomst door hun een gratis woning aan te bieden aan t koninklijk paleis Hampton Court.

Om t leven aan Hampton Court met de buitengewone andere bewoners excentriek te noemen, is bijna een understatement. Maar zaken worden gecompliceerd als de  onbehouwen generaal-majoor dood gaat na t eten van Pooki’s duiven taart. Mink ziet haar trouwe steun en toeverlaat elke dag dichter bij de galg komen en besluit t heft in eigen hand te nemen en de moord zelf op te lossen.

Dit is een Cozy Read op zijn best! Sterke karakters, een goed plot en een geslepen misdaad. Het verhaal laten afspelen in de Victoriaanse tijd en in Hampton Court is geniaal toepast! De hilarische scenes bij de rechtbank, de pittige conversaties van Mink en Pooki en kleine details als t gebruiken van bv ‘pteridomania’, de Victoriaanse obsessie met varens. Zelfs de moord is een sluwe Victoriaanse affaire maar daar kan ik natuurlijk niet teveel over verklappen. En ja hoor, er is ook romantiek!

Helaas nog niet in t Nederlands vertaald!

Love and Liefs, Johanna.

About Books and Genres

Let’s sit down and talk about books and genres.

I like to think when I was working in the local libraries in Canada, I always took all readers and their request serious. Whether it was romance, science fiction, teenage pony books or books on upholstery of old furniture, I loved making sure the right book came to the right person. I am ‘ an omnivore reader’ myself, reading always at least 6 books at the same time, from all kind of genres and subjects. Although, I must admit, I need my Book Club to challenge me with more ‘serious’ literature.

DSC_9003

Nou laten we er maar eens voor gaan zitten en praten over boeken en genres.

Terugkijkend op t werken in de lokale bibliotheken in Canada,denk ik wel dat ik altijd alle verzoeken van mijn lezers serieus nam. Of t nu om romantische, science fiction, tiener pony boeken of boeken over t bekleden van oude meubels ging, ik vond t heerlijk om t juiste boek bij de juiste persoon te brengen. Ik zelf ben een ‘alleslezer’, altijd minstens 6 boeken tegelijk aan t lezen, van allerlei genres en onderwerpen. Maar ik geef wel toe dat ik mijn Leesclub nodig heb om aangespoord te worden tot t lezen van ‘serieuzere’  literatuur.

But how do you define a good genre book? I loved it when a patron would ask me for help however they were met by me with a lot of questions. Just saying ‘ a nice detective’ was not good enough for me. The outcome of their specific wishes was often surprising and delightful. Like the soft spoken stay-at-home mom who homeschooled her 5 ever so sweet children, who had a little dark secret. Her love for Historic Novels was translated in the Saxon series by Bernard Cornwell. Well written en historical accurate novels on the Viking invasions in Mediaeval England but not for the faint of heart!

DSC_8251

Maar hoe definieer je een goed genre boek? Ik vond t heerlijk als lezers mij vroegen voor hulp maar ik had dan wel eerst t een en ander te vragen. Het simpele ‘ gewoon een leuke detective’ was niet goed genoeg voor mij. De uitkomst van de specifieke wensen was vaak verrassend en verrukkelijk. Zoals de zachtaardige huismoeder die zelf haar teerhartige en lieve kindertjes onderwees en toch een duistere kant bleek te hebben. Haar liefde voor een historische roman werd vertaald in de Saxon reeks van Bernard Cornwell.Goed geschreven en historisch accurate romans over de Viking invasies in middeleeuws Engeland, maar niet voor de gevoelige lezer!

Or the retired military man who ‘had seen enough misery’ and liked to read Romantic Novels, ‘ the sweet ones, not the ones fit for gynecologists’ was one of his answers that made me blush a little ;0)

And I have to meet the first woman past 40 who did not recognize herself in the lovely novels by Elizabeth Berg, when Women’s literature was requested.

DSC_7491

Of de gepensioneerde militair die ‘al genoeg ellende had gezien.’ en hield van romannetjes, ‘ van t lieve soort en niet zulke die meer geschikt zijn voor de gynaecoloog’ was een van zijn antwoorden waar ik toch wat van moest blozen ;0)

En ik moet de eerste vrouw van 40+ nog ontmoeten die zichzelf niet herkent in de prachtige boeken van Elizabeth Berg, als Vrouwen literatuur verzocht werd.

And sometimes I got it all wrong. This pleasant lady wanted ‘books about animals’. I picked a small selection for her and she choose ‘All Creatures Great and Small’ by the famous writing vet James Herriot. Only two days later she stood fuming at my desk. ‘How could you, a dog dies in this book!!!’ she cried, half in tears. I stammered a bit confused, ‘ But I told you, it was about a vet’. ‘That might be but…A DOG DYING???’ She shook her head, left and I never saw her again.

1934

En soms zat ik er helemaal naast. Een aardige dame wilde graag boeken over dieren. Ik stelde een selectie samen en zij koos voor een boek van de beroemde schrijvende veearts James Herriot. Al twee dagen later stond zij briesend aan de balie. ‘Hoe kon je, er gaat een hond dood in dit boek!!!”, riep ze uit, half in tranen. Ik stotterde wat verward, ‘ maar ik zei toch dat t over een veearts ging?’ ‘ dat was allemaal goed en wel, maar…EEN HOND DIE DOOD GAAT???’ Ze schudde haar hoofd en vertrok en ik heb haar nooit weer gezien.

Oh, And I can not keep this story from you: About this elderly lady, who looked like she was at least a 100 years old. She saw me wrapping a cover on a new title by Nora Roberts. She pointed her walking cane at the book and she almost spat:  ‘Nora Roberts? I don’t like her! Too much sex in her books. Oh, and don’t I know it? I read them all! Put my name down for this one, dear, I want to know what she is up to this time!’ I admired myself, for not starting to laugh until after she left!

DSC_7811[1]

Och, en dan moet ik verhaal nog vertellen: Over dat vreselijk oude vrouwtje, ze leek minstens 100 jaar oud. Ze zag dat ik een nieuw boek van Nora Roberts van een kaft voorzag. Ze wees ernaar met haar wandelstok en kraakte: ‘Nora Roberts? Die mag ik niet! Teveel sex in haar boeken. Oh, en of ik dat niet weet? Ik heb ze allemaal gelezen! Reserveer het voor mij, wil je lieverd, ik moet weten wat ze nu weer uithaalt!’ Ik was trots op mezelf dat ik niet eerder in lachen uitbarstte nadat ze was vertrokken.

My favorite genre is a Cozy Read and I would define that as follow: these books are written with total rest and relaxation in mind. The mysterious/secret past of the heroines often form the plot. If there are crimes, they are clean and clever. Solving them is a playful game that sharpens the mind. If the setting is period than interesting facts are embroidered into the story. The sceneries and interiors are described well and mostly pleasant,  though not necessary luxurious. The characters are strong and of a positive and problem solving nature. The dialogues detailed and lively. Of course a happy ending romance should be part of the story and a little magic is a bonus.

Who agrees?

DSC_7456

Mijn favoriete genre is de Cozy Read en ik weet niet zeker hoe dat te vertalen in t Nederlands: Knusse Boek? Maar ik zou t als volgt willen omschrijven: deze boeken zijn geschreven met als doel t geven van totale ontspanning en rust. Het mysterieuze/geheime verleden van de heldinnen vormen vaak de plot. Als er misdaden worden gepleegd, dan zijn die ordelijk en geslepen van aard. T oplossen is een speels gebeuren dat de brein op scherp zet. Grijpt de setting terug naar een bepaalde periode dan worden interessante feiten vaak verweven in t verhaal. De omgeving en interieurs worden goed omschreven en zijn meestal plezierig maar niet noodzakelijk luxueus. De hoofdpersonen zijn sterk van karakter, positief en probleem oplossend van nature. De dialogen zijn gedetailleerd en levendig. Natuurlijk is een happy ending romance deel van t verhaal en een beetje magie is een bonus.

Mee eens?

More tomorrow!

Meer morgen!

Love and Liefs, Johanna.

Progress Report on Knitting

Well, I am getting somewhere with my knitting. Of course, I finished the little hedgehog for Judith.

DSC_8763

Nou dat breien van mij schiet weer wat op. Ik heb natuurlijk de stekelegel van Judith afgemaakt.

I knitted 6 egg warmers from my ‘I learn to knit, part II’ in nice fall colors and send them of to a Lovely Gal in The Netherlands.

DSC_8982

Ik heb 6 eierwarmers gebreid in warme herfstkleuren uit ‘ Ik leer breien deel II’ en naar een aardige meid in Nederland gestuurd.

Then I finished the Scandinavian border for a stole, you can see the pattern here. The green is a lovely soft, high quality Alpaca Yarn from the Mirasol Collection (fair trade!) However with 150 stitches on nld 5, it is a bit tough on delicate hands so from here on it is every day a few rounds and I hope to wear it around the Winter Olympics of 2020 ;0) This yarn is so lovely and sumptuous that I am considering lining the stole with a green velvet ♬♬♬

So now I started knitting sci-fi mittens…yes, sci-fi mittens. Can not tell too much about it: it is going to be a Christmas present for those two rascals of mine from Toronto.

DSC_8980

En ik heb de Scandinavische rand afgebreid van een brede sjaal, zie hier t patroon. Het groen is bijzonder zacht en van fijne kwaliteit Alpaca wol van het Mirasol project (fair trade!). Maar 150 steken op naald 5 is een beetje stoer voor delicate handen dus ik bei nu elke dag een paar toeren en hoop t te dragen bij de Winterspelen van 2020;0) Deze wol geeft zo’n weelderig effect dat ik overweeg de sjaal een voering van groen fluweel te geven ♬♬♬

Dus nu ben ik begonnen aan t breien van sci-fi wanten…ja, sci-fi wanten. Kan er nog niet teveel over zeggen: het wordt een Kerst cadeau voor die rakkers van me uit Toronto.

Love and Liefs, Johanna.

 

And I thought I Did Not Like Crocheting!

‘The sea is like a strange spirit, forever changing its form; it is a heavy fluid, it is mist, hanging over sea and land, it is clouds, high over Earth, it is ice, it is the snowflake. It is two gases, the familiar H2O of the school laboratory.’  -from ‘ The Sea and its Rivers’ by Alida Malkus (published 1956)

What does this quote have to do with crocheting, you wonder? I come to that in a minute.

Well, I never liked crocheting, a bit of a clumsy affair with an impossible hook and yarn. But I kept eyeing those nice granny squares, I see everywhere. And then I stumbled on this gorgeous pattern, exactly right for ‘that-chair-in-that-one-bedroom’. There was nothing else to it: study the Youtube instruction videos on crocheting, select yarn and a pretty basket and get to it. And I must say….it is becoming already a serious addiction and every square looks a little neater;0)

My sincere apologies to all you crochet lovers out there: you were right!

The book is a little gem, discarded by a local high school. I found it in a thrift store and bought it for its pretty cover. But it is an adventure to read. Alida Malkus has such a vivid and poetic way of writing and addressing her pupils directly, so you ‘travel’ with her down the big ocean currents, to deep depths and watch al the sea creatures. I miss the sea, so this is lovely. This is how textbooks should be! And it looks so pretty in my cozy basket ;0)

DSC_8833

Wat heeft die quote met haken te maken, vraag je je af? Ik kom er zo op terug.

Nou ik vond nooit wat aan haken, onhandig gedoe met een vreemd haakje en garen. Maar ik bleef maar gluren naar die leuke granny squares die ik overal tegenkom. And toen kwam ik dit prachtige patroon tegen, precies wat ik zocht voor die-stoel-in-die-ene-slaapkamer. Er zat niks anders op: bestuderen van de instructie video’s op Youtube over haken, selecteren van mooi garen en een knus mandje en beginnen maar.  En ik moet zeggen…het wordt al aardig een verslaving en elke square ziet er al wat netter uit;0) Mijn oprechte excuses aan de haakliefhebbers: jullie hadden gelijk!

Dat boek is een juweeltje, afgedankt door een lokale high school. Ik vond t in een kringloop en kocht t vanwege de mooie omslag. Maar wat een avontuur om te lezen. Alida Malkus heeft zulk een levendige en poëtische stijl van schrijven, ze richt zich rechtstreeks tot de leerlingen en je ‘reist’ met haar mee op de grote golfstromen, de diepte in om t oceaanleven te bekijken. Ik mis de zee dus dit is heerlijk. Zo moeten schoolboeken zijn! En t lijkt zo schattig in mijn gezellige mandje ;0)

Love and Liefs,Johanna