Happy Halloween

Trick or Treat !!!

DSC_9006

 

Let’s cross our fingers, the predicted storm does not spoil the fun!

Love and Liefs, Johanna

Advertisements

More from the Zoo

‘Some people talk to animals. Not many listen though. That’s the problem.’

― A.A. Milne, Winnie-the-Pooh

I have to share a few more photo’s with you from our visit to the Cincinnati Zoo.

DSC_1439

Ik moet nog een paar foto’s met jullie delen van ons bezoek aan de Cincinnati Zoo.

These flamingos were hand fed as chicks and completely at ease with humans. The young people walking with them are their trainers and they talked so proudly and lovingly about ‘their birds’. The flamingos help out in educational programs and give an unforgettable experience to young children ( and adults;0))

DSC_1468

Deze flamingo’s zijn met de hand gevoerd als kuikens en helemaal op hun gemak in aanwezigheid van mensen. De jongelui die hier met de vogels meewandelen zijn de trainers en ze spraken zo trots en liefdevol over ‘hun’ vogels. De flamingo’s worden gebruikt in educatieve programma’s en geven zo een onvergetelijke ervaring aan jonge kinderen ( en volwassenen ;0))

This young fellow had just been playing with a bucket of mud, that is why his beak is brown instead of black and pink. To me it looks like a chocolate milk mustache;0)

DSC_1499

Deze jongeman had net met een emmer met modder gespeeld, daarom is zijn snavel bruin in plaats van roze en zwart. Het lijkt net op zo’n chocolademelk snor ;0)

The Gorillas had all kind of toys to play with, but this morning they were very busy with flannel sheets. I recognized a kindred spirit in this young girl: using her sheet as a pretty table cloth and eating a healthy salad!

DSC_1449

De gorilla’s hadden allerlei soorten speelgoed maar deze morgen waren ze druk in de weer met flanellen lakens. Ik herkende een geestverwant in dit jonge meisje: ze gebruikt haar laken als een mooi tafelkleedje en eet een gezonde salade!

And than this quite enormous lizard. The poor fellow was owned privately by a person who did not realize how big (and hungry) this creature was about to become. He was found severely malnourished and neglected. His crooked tail is a reminder of this sad period of his life! After his rescue,he found a loving home at the Zoo.

DSC_1507

En dan deze tamelijk grote hagedis. De arme jongen was een prive bezit van iemand die zich niet gerealiseerd had hoe groot (en hongerig) dit dier zou worden. Toen hij ontdekt werd, was hij ernstig ondervoed en verwaarloosd. Zijn gekreukelde staart is een herinnering aan deze treurige periode! Na zijn redding,vond hij een liefdevol thuis in de Zoo.

I was amazed how much personality he has and how warm he felt. He loves going for walks and the company of people. He was shedding at the moment and thoroughly enjoyed a good scratching. It was hilarious to see that whenever I stopped,he immediately walked after me for more. Lesson learned: lizards are affectionate and cuddly creatures!

DSC_1509

Ik was verbaasd hoeveel persoonlijkheid hij heeft en hoe warm hij aanvoelde. Hij houdt van wandelen en t gezelschap van mensen. Hij was net aan t vervellen en genoot van t krabbelen en aaien. T was hilarisch te zien dat telkens als ik stopte, hij direct achter me aan liep voor meer. Lesje geleerd: hagedissen zijn aanhankelijke en knuffelige wezens!

Love and Liefs, Johanna.

 

Cincinnati Zoo

How was your weekend? Did you get a chance to do or see something nice?

DSC_1471

Hoe was jullie weekend? Heb je nog wat leuks of interessants gedaan?

We went to the Cincinnati Zoo for the first time. A great place to visit!

DSC_1479

Wij zijn naar de Cincinnati Zoo geweest, voor t eerst. Wat een fantastische plek!

The layout and the gardens of the park are beautiful. The staff so kind and than of course the animals. They looked relaxed in their spacious quarters and well looked after. And the Zoo is still developing more and better spaces for the animals, like an African Savannah.

DSC_1434

De indeling en tuinen van t park zijn erg mooi. Het personeel zo vriendelijk en dan natuurlijk de dieren. Ze zagen er zo ontspannen en goed verzorgd uit in hun ruime verblijven. En de Zoo werkt aan meer en nog betere ruimtes voor de dieren, zoals een Afrikaanse Savanne.

We started early in lovely, crisp, fall weather. It was Halloween Weekend and by the time the Zoo got crowded with cute little pirates, princesses and wizards and their parents, it was time for us, Empty Nesters to leave ;0)  We definitely will go there again.

DSC_1444

Wij waren vroeg begonnen, het weer was zonnig en herfstig fris. Het was Halloween Weekend en tegen de tijd dat de Zoo overspoeld werd met schattige piraten, prinsesjes en tovenaars met hun ouders, was t tijd voor ons, Lege Nesters om naar huis te gaan ;0) We gaan er zeker nog eens heen!

DSC_1467

Love and Liefs, Johanna.

 

Photographer’s / Blogger’s Chagrin, Part II

‘Perhaps it takes courage to raise children…’ -John Steinbeck

DSC_0626

Well, I was perfectly happy and minding my own business making cozy photo’s of bread pudding and hot chocolate, when these two clowns came into the room!

There was nothing else to it, I had to roll up a newspaper and perform my motherly duties;0)

DSC_0629

Nouja, ik was volmaakt gelukkig me met mijn eigen zaken aan t bemoeien en knusse foto’s aan t maken van broodpudding en warme chocola…toen deze twee clowns in de kamer kwamen!

DSC_0628

Er zat niks anders op, ik moest een krant oprollen en mij wijden aan t uitvoeren van een moederlijke taak ;0)

Love and Liefs, Johanna.

Ohlalalaundry Room

‘Have nothing in your house that you do not know to be useful, or believe to be beautiful.’

-William Morris

DSC_8962

When we moved to our new home, I promised myself that this time I would decorate every room nicely.

So here I show of my ohlalalaundry room. A bit too tiny to photograph properly but everyone knows what a washing machine, dryer and sink looks like;0) However, I decided to make it pretty with a little chest of drawers and a cozy shelf with the collection my Dutch souvenirs. And I really like the shape of my watering can ( 50 cents at a thrift store = score!)

DSC_8966

Toen we verhuisden naar ons nieuwe huis, had ik mezelf beloofd dat ik deze keer alle kamers prettig ging inrichten.

DSC_8970

Dus even opscheppen over mijn nieuwe ohlala-washok. Een beetje te klein om goed te fotograferen maar iedereen weet toch wel hoe een wasmachine, droger en spoelbak er uitziet;0) Ik besloot het te verfraaien met een lief laden kastje en een gezellig plankje met mijn verzameling Hollandse souveniertjes. En ik word erg blij van t ontwerp van mijn gieter. ( 50 cent in de kringloop = score!)

Love and Liefs, Johanna.