Monday Morning Commute ♬♬♬

When we moved from Canada to America last December, it meant the end of my job at the local libraries. Although, I really liked it, I did not hesitate for a sec when the love of life got ‘the offer he could not refuse.’ and proposed the move. And indeed, it was a good decision, we love living here.

DSC_8299

Toen we van Canada naar Amerika verhuisden afgelopen december, betekende dat t einde van mijn baan in de lokale bibliotheek. Hoewel ik t werk erg leuk vond, twijfelde ik toch geen moment toen de liefde van mij leven ‘t aanbod kreeg dat hij niet kon weigeren’ en voorstelde om te verhuizen. En werkelijk, t was een goed besluit, want t is heerlijk wonen hier.

DSC_8432

I started working at the age of 16 and nor my studies or career made any logical sense. I had serious jobs as a RN and Child therapist where I put my heart and soul in. Studied languages for a while, had quaint jobs like doll maker (a great success but not profitable) and Heritage Dutch language instructor (fun but definitely not cut out to be a teacher) or horrible jobs as a telemarketer (only for three weeks and I do apologize to the whole universe for that). And there were more jobs…

DSC_8428

Ik ben begonnen met werken toen ik 16 was en noch in mijn carriere of studies zat enige logica. Ik had serieuze banen in de gezondheidszorg waar ik hart en ziel in stopte. Ik studerende talen voor een tijdje, had gekke baantjes als poppenmaker (succesvol maar niet winstgevend) of lerares ‘Hollands voor emigranten’ in Canada (grappig maar ik ben echt niet voor juf in de wieg gelegd) of nare baantjes als telemarketier (voor 3 weken en ik bied t hele universum mijn excuses aan) En dat zijn nog niet alle baantjes…

The love of my live is happy that at least, I am consistent in my choice of husband!

(Ha, easy, he is incredible!)

DSC_8426

So every Monday morning the workweek starts, with him driving of to work, energetic and full of plans as usual. And Charley and I are of in my little car. For 10 minutes, we join the heavy commuters traffic of Cincinnati on the highway that separates our little division from this beautiful park.

DSC_8435

De liefde van mijn leven is blij dat ik tenminste consequent ben in de keuze van echtgenoot. (Ha, makkie, hij is geweldig!)

Dus elke maandagmorgen begint de werkweek, met hem bruisend van energie en vol plannen op weg naar t werk. En Charley en ik stappen even later in mijn kleine autootje. Voor 10 minuten begeven we ons in t drukke forensen verkeer van Cincinnati, op de snelweg die ons buurtje scheidt van dit prachtige park.

DSC_8301

And yes, I still feel guilty when I see so many pale, grumpy faces and me, singing along with the radio with a happy dog in the back. When I do see a cheerful commuter I always have the urge to wave!

DSC_8455

En ja hoor, ik voel me nog steeds schuldig als ik al die bleke wat chagrijnige gezichten zie, terwijl ik zit mee te zingen met de radio, met een blije hond achterin. Als ik een vrolijke forens zie, moet ik me beheersen om niet even te zwaaien.

So for all the Monday Morning commuters, here is Kate Bush with the ultimate song for in the car ♬♬♬

Dus voor alle Maandag Morgen forensen, hier is Kate Bush met t ultieme liedje voor in de auto ♬♬♬

Love and Liefs, Johanna

ps Thank you Judith for the  ♬♬♬

Ps  Dankjewel Judith voor de  ♬♬♬

Advertisements

11 thoughts on “Monday Morning Commute ♬♬♬

  1. I’m so glad to read that life is good and see the beautiful places you now inhabit 🙂
    I have to say that during my work life, I disliked mondays, so perhaps I would have been one of those grumpy commuters 😉 But it’s good that your husband has a job that he loves, that’s making an awful big difference in life. Love & hugs
    PS You’re welcome !

  2. I just love this post! It sounds like everyone in your home is so happy with their lot in life right now. And since I retired I know exactly how you feel on Monday mornings–it’s a special kind of freedom and joy!

  3. Pingback: Church Challenge no. 2 Proosdijkerk Ede | Marcha Bruijnes

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s