Oh, The Smell of Old Books!

‘Smell is a potent wizard that transports you across thousands of miles and all the years you have lived.’

-Helen Keller

Well, isn’t that true? When I close my eyes and smell quilts, apple pie, furniture wax, cow stables…it immediately brings me back to the happy places of my youth. I bet for you it is something different yet again. Old books are at the top of my list, the older the better. And I like the idea of former owners handling them, reading and studying the illustrations or (bonus!) making little notes.

DSC_8759

Nou is dat waar of niet? Als ik mijn ogen sluit en ik ruik gestikte dekens, meubelwas, koeienstallen…dat brengt me onmiddellijk terug naar de beste plekjes uit mijn jeugd. Ik weet wel zeker dat t weer wat anders voor jou is. Oude boeken staan hoog op mijn lijst, hoe ouder hoe beter. En ik vind t dan zo leuk om aan hun vorige eigenaren te denken, al bladerend en lezend en de illustraties bestuderend en misschien (bonus!) hier en daar een aantekening achterlaten.

Let me share my latest finds. Look at these gorgeous illustrations.

DSC_8749

Kijk eens naar mijn laatste aanwinsten en zulke mooie illustraties.

Well, how much of a kitschy Christmas do you want ;0)

DSC_8751

Nou, hoe kitsch wil je t voor Kerst ;0)

And I never knew Betty Crocker published sewing books. I love her cook books but look at these pink and dainty illustrations just the thing for a not so accomplished seamstress like me!

DSC_8757

Ik heb nog nooit een naaiboek van Betty Crocker gezien. Ik ben dol op haar kookboeken maar kijk eens naar deze nuffige, roze illustraties. Net iets voor de niet zo bijzonder goede naaister als ik!

Ha, the perfect title for a person whose English is far from perfect;0) I am now hunting for the Dutch version…

DSC_8752

Ha, de perfecte titel voor iemand wiens Engels verre van perfect is ;0) En nu de Hollandse uitgave nog vinden…

One can never read enough about Heroes! Of course I picked the Dutch boy who put his finger in the leak in the dyke and saved my ancestors from drowning ( no, no unfortunately that never happened for real!)

DSC_8753

Je kunt nooit genoeg over Helden lezen! Natuurlijk koos ik t knulletje dat zijn vinger in onze lekkende dijk stak (jammer dat dat nooit echt gebeurd is!)

And for the covers in distress, look at what I got from one of my lovely sisters. And I love stars so much, how perfect! These are from the HEMA , my favorite Dutch store and I think they should open up stores in America too!

DSC_8760 DSC_8761

En voor boekomslagen in nood, kijk eens wat ik van een van mijn lieve zussen kreeg. En ik hou zo van sterren, echt perfect! Van de HEMA natuurlijk, ik vind dat die filialen in Amerika moeten openen!

I have such a beautiful but sad book to read for my bookclub…my new old books will cheer me up again.

DSC_8762

Ik moet zo’n mooi maar droevig boek lezen voor mij leesclub…mijn nieuwe oude boeken vrolijken me weer helemaal op.

Love and Liefs, Johanna.

Advertisements

10 thoughts on “Oh, The Smell of Old Books!

  1. This is great, Johanna! I keep reading that smell is the most powerful and evocative of our senses and I believe it! I’ve been going through old books lately, too, and loving all the memories they bring back . . .

      • Well, my favorite is probably the smell of maple sap boiling down to syrup–very distinctive and full of memories. But the most powerful might be bus exhaust. I grew up out in the country, very provincial, and the first time we went anywhere was Washington, DC. The smell of buses and city streets was so new to me and now, when I get a blast of that exhaust, it takes me right back!

  2. Pingback: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3352/boeken/article/detail/3520924/2013/10/04/Lezen-van-literatuur-bevordert-empathisch-vermogen.dhtml | Litetuga

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s