Charley dog and the Art of Napping

DSC_7637

Snoooore!

Snuuuurk!

DSC_7628

Yaaaaawn!

Gaaap!

DSC_7641

Huh?!

Huh?!

DSC_7626

Yeah,I love you too….

Jup, ik hou ook van jou…

DSC_7640

Snooooore!

Snuuuuurk!

Love & Liefs, Johanna

Advertisements

Vintage in the Kitchen and Happy Easter!

Already as a little girl, I made these Deviled eggs and they are a favorite of my youngest son.

For 8 deviled eggs you need:

DSC_7702

– 4 hard boiled eggs, cut lengthwise and yolks removed.

-4 hard boiled egg yolks

-4 spring onions, chopped finely

-4 tablespoons of grated cheese

-4 tablespoons of  mayonnaise

-salt & pepper

Set the half egg whites aside. Mash all other ingredients thoroughly together.

Fill the half egg white with mixture. Cover and put in the fridge until served.

DSC_7703

Easy Peasy and have a wonderful Easter Weekend!

Als klein meisje maakte ik al deze gevulde eitjes en nu zijn ze een lievelings gerecht van mijn jongste zoon.

Voor 8 gevulde eitjes heb je nodig:

-4 hardgekookte eieren, in de lengte gehalveerd en dooiers verwijderd.

-4 hardgekookte eidooiers

-4 lente uitjes, fijn gesneden

-4 eetlepels geraspte kaas

-4 eetlepels mayonaise

-zout & peper

Zet de gehalveerde eiwitten even aan de kant. Prak en mix alle andere ingrediënten. Vul de eiwitten met t mengsel. Zet afgedekt in de koelkast totdat ze geserveerd worden.

Kind kan de was doen en heb een Vrolijk Pasen!

Love & Liefs, Johanna.

Have a Great Weekend!

This creature came down from the ceiling, hanging on its tail. I offered to knit a few feet so it could move around a bit more. He told me to take a hike and get lost! ( He has a very scruffy voice as well )Well, how rude…

DSC_7689

Dit wezentje zakte naar beneden vanaf t plafond, hangend aan zijn staart. Ik bood aan om een paar pootjes te breien zodat hij wat aan de wandel kon. Hij zei, dat ik me met eigen zaken kon bemoeien en kon ophoepelen! (Hij klonk hees en duister) Poeh, nogal cru…

So I am of to Toronto, Canada for the weekend.

Dus ik ga naar Toronto, Canada dit weekend.

DSC_7715

Have a Great  Easter Weekend!

Heb een Heerlijk Paas Weekend!

Love & Liefs, Johanna.

Book Review: Folk Socks

‘ Folk Socks’

” No article of human apparel has been more taken for granted than the sock…”

Nancy Bush- Folk Socks.

Author Nancy Bush

Country United States of America

Language English

Publication date 1994

ISBN 0-934026-97-1

Sock knitting is my yoga and ever so perfect because I love small projects best of all. And ohoh, do not let me loose in a knitting store…I have a serious addiction to beautiful all natural yarns , I always need more knitting needles and of course…knitting books.

To me, a good knitting book  should not only have the right patterns but also have beautiful photo’s and be a good read over over a cup of tea.The knitting books by Nancy Bush meet all these criteria and my favorite is ‘Folk Socks, the history & techniques of handknitted footwear.’

Nancy Bush has an engaging way of talking about knitting and the history that comes with it. It is all so interesting! Did you for instance know that at one point in time British crofters made more money with sock knitting than farming? And that women from The Shetland Islands when going to the market in dense fog, measured the distance of walking by the amount of knitting they did whilst on their way and did not get lost?

The patterns and photo’s are just gorgeous and I love the picture of Nancy herself on the back of the book. Anybody that hold a sheep so lovingly must be a wonderful person.

Sokken breien is mijn yoga en zo op mijn  lijf geschreven want ik hou van kleine projecten. En ohoh, laat me niet los in een breiwinkel…ik ben serieus verslaafd aan prachtige natuurlijke garens, ik heb altijd meer breinaalden nodig en natuurlijk… breiboeken.

Ik vind dat een goed breiboek niet alleen goede patronen moet hebben maar ook prachtige foto’s en gezellig gelezen kan worden met een kopje thee erbij.De breiboeken van Nancy Bush voldoen aan al deze criteria en mijn favoriet is ‘Folk Socks, the history & techniques of handknitted footwear.’

Nancy Bush heeft een aanstekelijke manier om over breien en de geschiedenis ervan te vertellen.Het is allemaal zo interessant!  Wist je bijvoorbeeld dat in vroeger tijden, Britse keuterboeren meer geld verdienden met sokken breien dan met hun boerderij?  En dat als vrouwen van de Shetland Eilanden in dichte mist naar de markt liepen, ze de afstand die ze aflegden vergeleken met de hoeveelheid breien die ze al lopend deden en zo niet verdwaalden?

De patronen en foto’s zijn beeldschoon en de foto van Nancy zelf op de achterkant in t bijzonder. Iemand die met zoveel liefde een schaap kan vasthouden, moet wel een bijzonder mens zijn.

Love en Liefs, Johanna.

ps: ik kan geen Nederlandse vertaling van dit boek vinden.

Contemplation and the art of knitting

After some prodding and  nudging from my menfolk, I have decided that now is the time to pursuit my artistic wishes.

DSC_7438

Lo and behold…..look what grew from my knitting needles by simply letting my technical knitting knowledge flow together with  my vague idea of creating a creature that is agile, photogenic and has ‘umph’.

DSC_7451

Far from perfect, but neither am I;0) However, I admire the way he is exploring our house for the past two weeks with joyful spirit and so dashing. And sitting in the sun and contemplated what to do with it’s life…in a very calm way that is.

Ha,I know exactly how he feels!

DSC_7486

Na flink wat duwtjes in de rug van t manvolk, heb ik besloten dat t tijd is om toe te geven aan mijn artistieke wensen.

En kijk nu eens wat er onder mijn breinaalden vandaan kwam, nadat ik eenvoudig mijn technische  breikennis liet samenvloeien met een vaag idee over een lenig, fotogeniek wezentje met pit.

Nog verre van perfect hoor maar dat ben ik ook niet;0) Niettemin, ik bewonder de manier waarop hij in de afgelopen twee weken zwierig ons huis verkend heeft. En zo kalm in de zon zit en overdenkt wat t leven voor hem kan brengen.

Ha, ik weet precies hoe hij zich voelt!

Love and Liefs, Johanna.

Monday

There are weekends that still makes me hum on Monday and vacuum clean with a little dance and singing out loud whilst folding laundry and smiling at everybody when walking Charley dog . ( I also know this sounds very housewifely and homely however that is how life is at the moment and I am chuffed to bits with it.)

DSC_7680

We had lovely company for dinner on Friday, they gave us the beautiful tulips.( I find that people who bring flowers have a generous nature in every sense of the word.)

On Saturday, we went to Barnes and Noble, my love bought me books on Photography and Miro and I found a nice crafty one in the bargain bin on top of that. We went to Penzey’s in Hyde Park and it was an amazing experience, especially those sample jars you can stick your nose in and sniff. Lovely staff too.

On Sunday, we went to Rowe Woods  and had despite the snow and hail, an amazing walk with lots of cardinals. And there is a lovely, lovely nature shop  where we bought four Charley Harper posters. Can not wait to have them framed!

I had another ‘how-to-blog-lesson’ from my youngest son and a ‘how-to-properly-take-photographs-lesson’ from my love. In both cases….I still have a long way to go, but boy, do I have fun!

Well, on my way again and doing some more humming while listening to this music.

Oh, and we met this couple of sharp shinned hawks, right in our own neighborhood.

DSC_7644

Er zijn van die weekenden die me op maandag nog laten neuriën en me doen stofzuigen met een klein dansje en dan in luid zingen doen uitbarsten terwijl ik de was opvouw en glimlach naar iedereen die ik tegenkom terwijl met Charley hond wandel. (Ja, ik weet ook wel dat dit allemaal erg huishoudelijk en kneuterig klinkt, maar zo gaat t leven voor mij momenteel en ik ben er mee in mijn nopjes met rode konen en al)

We hadden zo’n gezellig bezoek voor diner op vrijdag en zij brachten de tulpen mee. (T is overigens altijd mijn ervaring dat mensen die bloemen geven, gul van aard zijn alle opzichten.)

Op zaterdag gingen we naar Barnes en Noble waar mijn lief boeken voor mij kocht over fotografie en Miro en ik nog een fraai handwerkboek in de koopjeshoek vond. Ook gingen we naar Penzey’s, een heerlijke ervaring, vooral die testpotten waar je neus in kunt steken en verrukkelijke geuren kunt opsnuiven. Fijn personeel ook.

Op zondag gingen we naar Rowe Woods en hadden ondanks de sneeuw en hagel, een prachtige wandeling met veel kardinaal vogels. En er is ook een wel heel leuk winkeltje daar en we kochten er vier Charley Harper posters. Ik kan niet wachten tot ze ingelijst zijn!

Ik had weer een ‘hoe-je-moet-bloggen’ les van mijn jongste zoon en ‘hoe-neem-je-op-de-juiste-manier-foto’s’ les van mijn lief….oei, in beide gevallen nog een boel te leren maar tjongejonge wat een plezier heb ik ermee!

Nou , ik ga weer aan de slag, al neuriënd terwijl ik naar dit muziekje luister.

Oh, we zagen dit paartje sharp shinned hawks, gewoon in onze buurt.

Love en Liefs, Johanna.

Sunday

It doesn’t get any better than this! A little reading, a little crocheting and lots of tea. We will go for a nice walk with Charley dog and maybe a little yard work.DSC_7558

Cook simple but good and above all(!) tasty food. Drink a glass of wine and watch this incredible movie once again.

Moonrise Kingdom is wonderful. I love the sixties decor, the subtle humor, the in your face  camera work and Bruce Willis in the for him unusual role of a sad and little bit dumb police officer with his heart in the right place.

And where on earth did they find those kids who play Sam and Suzy?

And I wish I could come up with title like Moonrise Kingdom…

Een heerlijke dag! Een beetje lezen, een beetje haken en veel kopjes thee.

We gaan voor frisse wandeling met Charley hond en dan misschien een beetje rond scharrelen  in de tuin.

We koken simpel en gezond maar vooral(!) lekker eten. Drinken een glas wijn en kijken nog eens naar deze ongelooflijk goeie film.

Moonrise Kingdom is zo bijzonder. Ik geniet van t jaren zestig decor, de subtiele humor, het recht in t gezicht camera standpunt en dan Bruce Willis in de rol van die droevige, beetje domme politieman die t hart zo op de goede plek heeft.

En waar ter wereld hebben ze die kinderen gevonden die Sam en Suzy spelen?

En ik wilde wel dat ik van die mooie titels kon bedenken als Moonrise Kingdom .

Love and Liefs, Johanna.