Last Post By Flora Poste…

“There is no real ending. It’s just the place where you stop the story.”

― Frank Herbert

How I enjoyed this blog! Until December last year, I faithfully posted a couple times a week. I loved telling little stories about important nothings, taking and showing my photos. Finding matching quotes and YouTube clips.

And the best part….waiting for the comments. I ‘met’ so many kind, inspiring and interesting people.

DSC_8533

But as you have noticed, I have not done much since January with LikeFloraPoste. The good news is, I have gone back to school. I follow different Art Classes with no clue what so ever where that will lead me too but I love it! On a daily base, I experiment with drawing, color pencils, calligraphy and a drawing tablet connected to the computer ( a very mysterious object, I find…). All with various degrees of success so far;0)

But alas…a blog like this simply takes up too much time. But I do miss my blogging and the friends and lovely creative people I meet there.  So I have decided to start a new blog with a simpler formula and where I can show my art as well and other things I find lovely and interesting. If you are curious than have a look at Mrs. Walker Goes Back to School.

So a BIG THANK YOU to all of you who looked, liked and commented on my blog!

DSC_2020

 

Wat vond ik deze blog leuk! Tot en met afgelopen december, maakte ik elke week trouw een paar posts. Ik vond t heerlijk om verhaaltjes te schrijven over belangrijke niemendalletjes, de foto’s verzorgen, passende quotes en YouTube clips vinden.

And dat t leukste…wachten voor de comments. Ik heb zoveel aardige, inspirerende, en interessante mensen ‘ontmoet’.

Maar zoals jullie hebben opgemerkt, sinds januari heb ik niet veel meer gedaan op LikeFloraPoste. T goede nieuws is dat ik weer terug naar school ben gegaan. Ik volg verschillende kunstzinnige lessen met nog geen enkel idee waar dat toe gaat leiden maar ik vind t heerlijk! Vrijwel elke dag, experimenteer ik met tekenen, kleurpotloden, kalligrafie en een tekentablet die verbonden is met de computer. ( een zeer mysterieus apparaat, vind ik…) En dit alles met een gevarieerd niveau van succes;0)

En helaas…een blog als deze vraagt gewoon teveel tijd. Maar ik mis t bloggen wel en de vrienden en fantastisch creatieve mensen die ik daar ontmoet. Dus heb ik besloten een nieuwe blog te beginnen met een simpeler formule, waar ik ook mijn artistieke werk kan laten zien en dingen die ik mooi en interessant vind.

Ben je nieuwsgierig, neem dan eens een kijkje op Mrs. Walker Goes Back to School.

En een ENORM DANKJEWEL voor iedereen die langs kwam, een like achterliet of zelfs een gezellig comment.

DSC_8169

Love and Liefs, Johanna.

Emergency Knitting

My youngest shares in a nice apartment with a few fellow students in Toronto,Canada. However, just before the Holidays, he complained the balcony doors created a draft. I just happened to see a lovely pattern for a draft stopper in this wonderful book.

DSC_9316

De jongste woont in Toronto, Canada waar hij een leuk appartement deelt met een stel mede studenten. Maar, net voor de feestdagen, klaagde hij dat de balkondeuren tochtten. Toevallig had ik net een fraai patroon gezien voor een tochtstopper in dit prachtige boek.

The boys got excited for it and approved. So mommy got out her knitting needles and started clicking away franticly.

DSC_9312

De jongens raakten enthousiast en keurden het goed. Dus moeders haalde de breinaalden te voorschijn en begon driftig te breien.

I did change the pattern a bit. Instead of knitting it on two needles, I avoided the tedious task of sewing all those seams by knitting it in the round.

DSC_9319

Ik heb t patroon wel wat veranderd. In plaats van breien op twee naalden, vermeed ik t saaie in elkaar naaien door in t rond te breien.

I finished it in time for the boy to take the Fantastic Mr. Fox home to Toronto where he is doing his task and keeping those young fellows nice and warm!

DSC_9323

Ik kreeg t op tijd af zodat de jongen de Fantastische Meneer Vos mee kon nemen naar Toronto. Daar doet hij zijn taak en houdt de knullen lekker warm.

Of course, we all played with him for a few days. He is good company and will be sorely missed!

DSC_9311

Natuurlijk hebben wij wel eerst een paar dagen met hem gespeeld. Hij is goed gezelschap en wordt gemist!

Love and Liefs, Johanna.

 

Winter Nights

“I wonder if the snow loves the trees and fields, that it kisses them so gently? And then it covers them up snug, you know, with a white quilt; and perhaps it says “Go to sleep, darlings, till the summer comes again.”

― Lewis Carroll, Alice’s Adventures in Wonderland & Through the Looking-Glass

DSC_2010

Every twenty years or so, the Arctic air reaches Cincinnati and so it did a few weeks ago. The world was beautiful!

DSC_1982

Eens in the twintig jaar, bereikt de koude poollucht Cincinnati. Zo ook een paar week geleden. De wereld zag er prachtig uit!

DSC_2014

DSC_2008

Love and Liefs, Johanna.

Right…where was I?

Myohmy, what a lovely, quiet Holidays we had. I just could not get enough of it!

With our sons visiting us, Mr. Poste having days of, the gorgeous winter weather…what more do you want?

DSC_2000

Tjongejonge, wat een heerlijk, rustige Kersttijd was dat. Ik kon er maar niet genoeg van krijgen! Onze jongens op bezoek, Meneer Poste had vrije dagen, t heerlijke winterweer…wat wil je nog meer?

There was lots of reading and more crocheting.

DSC_2028

Lekker veel lezen en meer haken.

Baked pies and ate them.

DSC_2048 DSC_2050

Taarten bakken en dan opeten.

After being attacked earlier in the year, Charley stayed scared of other dogs. She went back to school and graduated with flying colors. Now she even plays with other dogs again!

DSC_2037

Nadat Charley was aangevallen eerder dit jaar, bleef ze angstig naar andere honden. Ze ging terug naar school en slaagde met vlag en wimpel. Nu speelt ze zelfs weer met andere honden!

I was working hard to prepare for going back to school too…more about that later.

DSC_2017

En ik werkte ook hard om weer terug naar school te gaan…meer daarover later.

And there was emergency knitting! More about that later too.

DSC_9317

En breien voor een noodgeval was ook aan de orde! Ook daar meer over later.

Have a Great Weekend!

Love and Liefs, Johanna.

♬♬♬ The Most Beautiful Time of the Year ♬♬♬

“So when you’re cold

From the inside out

And don’t know what to do,

Remember love and friendship,

And warmth will come to you.”

― Stephen Cosgrove, Gnome from Nome

Woohoo, my boys came home for Christmas from Canada!!! Do not expect much blogging from me…I am too busy mollycoddling!

DSC_9307

Joepie, mijn jongens zijn thuis gekomen voor Kerst, helemaal uit Canada!!! Verwacht niet veel geblog van mij…ik ben te druk met in de watten leggen!

Love and Liefs, Johanna.

Christmas Reading List

“One can never have enough socks,” said Dumbledore. “Another Christmas has come and gone and I didn’t get a single pair. People will insist on giving me books.”

― J.K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone

This is such a excellent time for (featherlight) reading.

DSC_9229

Dit is zo’n verrukkelijke tijd voor ( vederlicht) lezen.

A Christmas Tree, a book and eggnog…what else do you need?

DSC_9227

Een Kerstboom, een boek en eggnog…wat heb je nog meer nodig?

What is on your Christmas Reading list?

DSC_9228

Wat staat er op jouw Kerst leeslijst?

Love and Liefs, Johanna.

Charley Says: Have a Great Weekend!

“My idea of Christmas, whether old-fashioned or modern, is very simple: loving others. Come to think of it, why do we have to wait for Christmas to do that?”  ― Bob Hope

Mom took out my Christmas blanket. That means I have to practice my ‘please-can-I-have-a-piece-of-that-turkey’ look!

DSC_9192

Vrouwtje heeft mijn Kerstdeken te voorschijn gehaald. Dat betekent, dat ik moet oefenen met mijn ” mag-ik-astublieft-ook-wat-kalkoen’ blik!

Man, I get tired from that. I am going to take a nap and dream of a White Christmas!

DSC_9193

Man, daar word ik moe van. Ik ga een dutje doen en dromen van een Witte Kerst!

Love and Liefs, Johanna.

 

Favorite Things, a Little Mystery and the Best Christmas Song

‘Our hearts grow tender with childhood memories and love of kindred, and we are better throughout the year for having, in spirit, become a child again at Christmas-time.’ ― Laura Ingalls Wilder

Ohoh, what fun, unpacking all those Christmas decorations and getting nostalgic with memories. For instance, with this lovely Christmas Lady, a present from the Love of my Life, about 10 years ago. She always looks so happy in a winter breeze, so pretty and comfortable in her, what I imagine, is a velvet dress lined with (fake!) fur.

The red Dala horses my Love brought from Sweden and the blue one is a trift store find…oh, the joy of thrifting!

DSC_9306

Oh jongens, wat heerlijk weer om al die kerstspulletjes uit te pakken, ik word helemaal nostalgisch! Van deze Kerstdame bijvoorbeeld, een cadeautje van zo’n 10 jaar terug van de lief van mijn leven. Ze ziet er altijd zo gelukkig uit in een winters briesje, zo mooi en behaaglijk in ,wat ik denk, is een fluwelen jurk met een (nep!) bont voering.

De rode Dala paardjes zij door mij lief meegebracht uit Zweden en de blauwe vond ik in de kringloop. Oh, de vreugde van t kringlopen!

And these Christmas stockings, I made for our first Christmas in Canada. The poinsettia has a button in the middle, I already found as a child and always kept in my button jar.

DSC_9225    DSC_9224

En deze kerstkousen heb ik gemaakt voor onze eerste Kerst in Canada. De kerstster heeft een knoop in t midden die ik als kind al gevonden had en altijd bewaarde in mijn knopenblik.

Ahw, and than this little fellow. My sisters and I each had our ‘own’ Christmas decorations and it was always a bit of bickering and secretly moving again, to get ‘our’ things in the best spot of the tree. I got this one when I was a little toddler in the late sixties. And my parents wrapped it carefully and send it along when my sisters came together for a visit in Canada in 2010. We always wonder what it is…what do you think?

DSC_9287

Ach, en dan dit kleine ventje. Mijn zusters en ik hadden elk onze ‘eigen’ kerstversieringen en ‘t was altijd wat gekibbel en heimelijk weer verhangen, zodat ‘onze’ spulletjes de fraaiste plek in de boom kregen.  Deze kreeg ik toen ik een kleine dreumes was, eind jaren zestig. Mijn ouders hadden t zorgvuldig verpakt en meegegeven met mijn zusters toen zij beiden voor een bezoek kwamen in Canada in 2010. We vragen ons altijd af wat t precies is…wat denk jij?

Well, and here the best Christmas Song Ever!!!

Nou, en hier t allermooiste Kerstliedje ooit!!!

Love and Liefs, Johanna.

 

Eggnog Weather!

‘If you see a fat man, who’s jolly and cute, wearing a beard and a red flannel suit;

And if he is chuckling and laughing away, while flying around in a miniature sleigh;

With eight tiny reindeer to pull him along;

Then – let’s face it – Your eggnog’s too strong!!’  (-Author Unknown)

Morning:

DSC_9231

DSC_9236

DSC_9234

Afternoon:

DSC_9257

DSC_9266

DSC_9272

Evening!

DSC_9282

DSC_9167

DSC_9279-001

Love and Liefs, Johanna.